Về chúng tôi

NextPrint có mong muốn tạo ra một giải pháp phần mềm quản lý chuyên dụng cho xưởng in mà có thể giúp các công ty dễ dàng triển khai áp dụng vào công việc hàng ngày nhằm mang lại giá trị và hiệu quả cao.

Learn more about
our work methods

Chơi Video

Philosophy

Tiết kiệm thời gian, tiết kiệm công sức, tiết kiệm vật tư, tăng doanh thu, giảm thất thoát...

Vision

Một giải pháp toàn diện giúp khách hàng làm việc dễ dàng hơn...

Policy

Đơn giản hóa mọi việc.