Phân hệ quản lý kế hoạch sản xuất

Lên kế hoạch sản xuất cho các đơn hàng hiện có

Tính toán thời gian giao hàng theo năng lực máy móc

Lập các yêu cầu cho các bộ phận liên quan như kho giấy/vật tư, thiết kế chế bản, xưởng in, xưởng gia công thành phẩm, các đơn vị gia công ngoài…

Cập nhật đầy đủ tình hình sản xuất của các đơn vị

Xem theo biểu đồ Gantt…

Lên kế hoạch sản xuất cho các đơn hàng hiện có

Tính toán thời gian giao hàng theo năng lực máy móc

Lập các yêu cầu cho các bộ phận liên quan như kho giấy/vật tư, thiết kế chế bản, xưởng in, xưởng gia công thành phẩm, các đơn vị gia công ngoài…

Cập nhật đầy đủ tình hình sản xuất của các đơn vị

Xem theo biểu đồ Gantt…

Thông số kỹ thuật

  1. Lập lệnh sản xuất chỉ với 1 click chuột
  2. Lập kế hoạch sản xuất đơn giản nhanh chóng với sự hỗ trợ của tính toán năng suất và thời gian hoàn thành đơn hàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *