Phân hệ quản lý nhân sự và kế toán tiền lương

Quản lý nhân sự, chấm công

Tính toán tiền lương hàng tháng cho nhiều bộ phận theo nhiều phương pháp như lương thời gian, lương sản phẩm, trợ cấp, bảo hiểm xã hội

Thống kê và báo cáo chi phí sản xuất, hiệu quả sản xuất như doanh thu/chi phí

Quản lý nhân sự, chấm công

Tính toán tiền lương hàng tháng cho nhiều bộ phận theo nhiều phương pháp như lương thời gian, lương sản phẩm, trợ cấp, bảo hiểm xã hội

Thống kê và báo cáo chi phí sản xuất, hiệu quả sản xuất như doanh thu/chi phí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *