Phân hệ quản lý mua hàng

Nhận và quản lý các yêu cầu vật tư cần thiết cho việc triển khai thực hiện đơn hàng

Quản lý giá cả vật tư đầy đủ và chính xác hơn

Triển khai các đơn mua hàng định kỳ hoặc theo yêu cầu

Nhận và quản lý các yêu cầu vật tư cần thiết cho việc triển khai thực hiện đơn hàng

Quản lý giá cả vật tư đầy đủ và chính xác hơn

Triển khai các đơn mua hàng định kỳ hoặc theo yêu cầu

Thông số kỹ thuật

  1. Quản lý nhà cung cấp
  2. Quản lý giá giấy
  3. Quản lý yêu cầu vật tư
  4. Quản lý đơn đặt mua

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *