Phân hệ quản lý kho

Nhận thông tin về đơn hàng, yêu cầu vật tư từ bộ phận kinh doanh hoặc kế hoạch sản xuất để chuẩn bị vật tư kịp thời đáp ứng sản xuất

Quản lý tất cả các phiếu xuất nhập kho từ các nguồn khác nhau như từ nhà cung cấp, xưởng, khách hàng (quản lý giấy khách mang đến gia công)…

Báo cáo tồn kho hàng hóa và vật tư nhanh và chính xác

Nhận thông tin về đơn hàng, yêu cầu vật tư từ bộ phận kinh doanh hoặc kế hoạch sản xuất để chuẩn bị vật tư kịp thời đáp ứng sản xuất

Quản lý tất cả các phiếu xuất nhập kho từ các nguồn khác nhau như từ nhà cung cấp, xưởng, khách hàng (quản lý giấy khách mang đến gia công)…

Báo cáo tồn kho hàng hóa và vật tư nhanh và chính xác

Thông số kỹ thuật

  1. Quản lý nhập kho
  2. Quản lý xuất kho
  3. Quản lý chuyển kho
  4. Quản lý tồn kho
  5. Quản lý giấy gia công của khách hàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *