Phân hệ quản lý sản xuất

Nhận các yêu cầu sản xuất cho từng đơn vị sản xuất như: thiết kế chế bản, xưởng in, xưởng gia công thành phẩm, quản lý gia công ngoài…

Cập nhật tiến độ sản xuất dễ dàng, chính xác và nhanh chóng ngay tức thì

Thống kê báo cáo năng suất và sản lượng của từng nhân viên, tổ sản xuất

Nhận các yêu cầu sản xuất cho từng đơn vị sản xuất như: thiết kế chế bản, xưởng in, xưởng gia công thành phẩm, quản lý gia công ngoài…

Cập nhật tiến độ sản xuất dễ dàng, chính xác và nhanh chóng ngay tức thì

Thống kê báo cáo năng suất và sản lượng của từng nhân viên, tổ sản xuất

Thông số kỹ thuật

  1. Quản lý công đoạn trước in
  2. Quản lý công đoạn in
  3. Quản lý công đoạn gia công thành phẩm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *