islamic, decorative, banner-7093979.jpg

Các tiêu chí của một phần mềm quản lý tốt

Có một số các tiêu chí của một phần mềm quản lý tốt mà người tìm kiếm phần mềm để ứng dụng nên xem xét để đạt được lợi ích tối đa khi trang bị phần mềm quản lý.

Các tiêu chí thể hiện ở những khía cạnh sau:

Đối với các nhà quản lý

Đối với các Trưởng bộ phận

Đối với nhân viên

Đối với khách hàng

Hệ thống và kết nối

Như vậy, đối với các Nhà quản lý, ta thấy họ cần:

Thấy được tổng quan các công việc đang thực hiện.

Thấy được trạng thái của đơn hàng / khách hàng / các bộ phận.

Có lịch sử về thời gian sản xuất của từng đơn hàng trong từng bộ phận.

Kiểm soát được các truy xuất dữ liệu trong nội bộ.

Phân quyền dễ dàng.

Đối với các Trưởng bộ phận:

Thấy được tổng quan các công việc đang thực hiện để chủ động kế hoạch sản xuất.

Có các công cụ để bảo đảm bám sát lịch giao hàng.

Quản lý được các dữ liệu trong phạm vi quản lý của mình

Đối với các Nhân viên thực thi:

Thao tác dễ dàng thuận lợi.

Nhập liệu và truy xuất dữ liệu nhanh chóng.

Giảm thời gian làm báo cáo

Đối với Khách hàng của doanh nghiệp:

Giảm thời gian chờ đợi.

Không có sai sót.

Được cập nhật tiến độ kịp thời

Đối với hệ thống – kết nối doanh nghiệp:

Thông tin được phân bổ và luân chuyển xuyên suốt, dễ dàng, ngay lập tức.

Xác định một phần mềm đáp ứng được các khía cạnh trên để triển khai sẽ giúp cho việc áp dụng phần mềm quản lý trong công ty mang lại nhiều lợi ích to lớn nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *