Phân hệ quản lý khách hàng và đơn hàng

Quản lý tất cả đơn hàng với các thông tin chi tiết giúp cho việc thực hiện đơn hàng, kiểm tra, thống kê báo cáo … nhanh và chính xác.

Kế thừa thông tin từ tính giá giúp giảm thời gian nhập liệu cũng như hỗ trợ các khâu trong quy trình sản xuất và thực hiện đơn hàng như mua vật tư, làm lệnh sản xuất, xuất nhập kho…

Giúp thống kê chi tiết theo nhiều tiêu chí lựa chọn

Quản lý tất cả đơn hàng với các thông tin chi tiết giúp cho việc thực hiện đơn hàng, kiểm tra, thống kê báo cáo … nhanh và chính xác.

Kế thừa thông tin từ tính giá giúp giảm thời gian nhập liệu cũng như hỗ trợ các khâu trong quy trình sản xuất và thực hiện đơn hàng như mua vật tư, làm lệnh sản xuất, xuất nhập kho…

Giúp thống kê chi tiết theo nhiều tiêu chí lựa chọn

Thông số kỹ thuật

  1. Quản lý khách hàng
  2. Quản lý người liên hệ
  3. Quản lý báo giá
  4. Quản lý đơn hàng
  5. Báo cáo doanh thu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *