Phần mềm quản lý in là gì?

Phần mềm quản lý in là hệ thống ứng dụng gồm có các cơ sở dữ liệu và giao diện người dùng đồ họa giúp cho người sử dụng nhập các dữ liệu của cơ quan vào để lưu trữ lại trong cơ sở dữ liệu của phần mềm và có thể truy xuất bất cứ lúc nào nhằm có được thông tin cần thiết cho quá trình làm việc và ra quyết định của họ.

Quy trình nghiệp vụ

Lợi ích

Tiết kiệm thời gian: dữ liệu có tính kế thừa, chỉ nhập 1 lần cho một dữ liệu cần thiết, phần mềm tự động tạo phiếu kế tiếp trong quy trình => tăng năng suất lên trên 300%
Tiết kiệm chi phí
Tiết kiệm nhân lực
Tiết kiệm vật tư
Tính toán chính xác, tránh sai sót

Tính năng ERP

Quản lý Kinh doanh – CRM
Quản lý Cung ứng vật tư – SCM
Quản lý Sản xuất – MRP
Quản lý kho – WHM
Quản lý Kế toán – tiền lương – ACM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *